Головна | Реєстрація | Вхід | RSSП`ятниця, 23.08.2019, 18:22 
Меню сайту
Радіо Fm
Віконце природи
Новини NASA
Новини
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Виховна робота

 

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

 

Узагальнення позитивного досвіду
правового виховання в Моринському навчально-виховному комплексі «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня спеціалізована сільськогосподарська школа І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу    А.П. Харковця»м. Корсунь-Шевченківський
2015 рік

ЗМІСТ

Вступ

1. Загальна інформація про НВК.

2. Правоосвітня та правовиховна робота в школі.

3. Профілактика правопорушень та робота з батьками.

4. Робота шкільної бібліотеки.

Висновок

Додатки


Вступ                                              

Правове виховання – виховна діяльність школи, сім’ї, правоохоронних органів, спрямована на формування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки школярів.
Метою правового виховання в школі є формування в кожного учня системи знань з питань основ держави і права, розвиток інтересу до цієї галузі знань і зв’язок права з навколишньою діяльністю; інтересу до її законодавчих та виконавчих органів; прищеплення навичок правосвідомої поведінки; почуття особистої відповідальності та усвідомлення неухильності від покарання за правопорушення; формування потреб та вмінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб.  
 В НВК сформована система виховної роботи, у якій особливе місце посідає правова освіта.


1.    Загальна характеристика навчального закладу

 


 


Моринський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня спеціалізована сільськогосподарська школа І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу А.П. Харковця» (далі – НВК) є державним навчальним закладом, знаходиться за адресою: 19413,                    с. Моринці, вул. Шкільна, 5, тел. 9-56-34, форма власності – комунальна, ідентифікаційний код 33246648.

 
Свою діяльність здійснює відповідно до Статуту, погодженого відділом освіти Корсунь-Шевченківської районної державної адміністрації від 12.03.2007 року та затвердженого Корсунь-Шевченківською районною радою, рішення від 14.03.2007 № 6-12/V (нова редакція). 
Відповідно до рішення Черкаської обласної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації від 08 квітня 2011 року (протокол № 90) НВК визнано атестованим, строк дії свідоцтва до 25.03.2021 (свідоцтво серія АЗ № 005944 від 08.04.2011).

 
 

З 2011 року директором НВК є Лобуренко Людмила Василівна, 1960 року народження, освіта повна вища педагогічна, у 1988 році закінчила Уманський державний педагогічний інститут ім. П.Тичини, за фахом – вчитель початкових класів (диплом серія РВ №763616). 
На посаду директора призначена наказом відділу освіти Корсунь-Шевченківської районної державної адміністрації від 30.03.2011 року № 13-К. Курси підвищення кваліфікації на посаді вчителя початкових класів проходила 09.01.2011 року (свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 000048, видане Черкаським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників 09.01.2011), стаж роботи на посаді директора становить 4,5 років, загальний стаж – 39,5 років.
    Загальна кількість учнів становить 125 осіб та працюють 23 учителі, із них:
-    10 – «спеціаліст першої категорії»;
-    5 – «спеціаліст другої категорії»;
-    8 – спеціалісти (з них 3 – молоді вчителі);
-    1 вчитель має звання «Старший вчитель».
Робота НВК спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.
Головною метою НВК є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
Головними завданнями НВК є: забезпечення реалізації права громадян на дошкільну та повну загальну середню освіту; задоволені потреб громадян у догляді та оздоровлення дітей; формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості; вихованням в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина, інтересу до законодавчих та виконавчих органів, прищеплення навичок правоосвітньої свідомості, формування потреб та вмінь активно захищати в установленому законом порядку свої прав та законних інтересів інших осіб.
Школа працює за 5-денним режимом роботи.


НВК має таку структуру:
- дошкільна освіта (діти 3-6 років); 
- І ступінь - початкова школа (1-4 класи) – термін навчання 4 роки; 
- ІІ ступінь – основна школа (5-9 класи) – допрофесійна підготовка, термін навчання 5 років; 
- ІІІ ступінь – старша школа (10-11 (12) класи) – сільськогосподарський профіль, підготовка технічного навчання, термін навчання – 2(3) роки.
Випускники НВК одержують документи про освіту встановленого зразка.

2. Правоосвітня та правовиховна робота в школі.

Правове виховання -це повсякденний, систематичний вплив юридичної теорії та практики на свідомість людей з метою виховання у них відповідного рівня правової свідомості, культури та зразкової правомірної поведінки.
Під час проведення правового виховання педагогічний колектив НВК виходить з таких основних критеріїв;
-    правова освіта повинна охоплювати широкі верстви населення – учнів, батьків, учителів;
-    правова освіта повинна забезпечувати зростання самосвідомості учнів, розуміння ними суворого дотримання положень Конституції  і Законів України;
-    розуміння учнями єдності прав і обов’язків і їх виконання в реальному житті;
-    НВК прагне підготувати учня до реального життя, вміння користуватися правовими знаннями, набутими в школі;
-    пропаганди основних принципів Загальної декларації прав людини, декларації і Конвенції прав дитини;
-    формування громадської позиції кожного учня на основі загальнолюдських цінностей: сподоби переконань, думок, володіння та користування власністю;
-    вміння учнів протистояти злочинам і правопорушенням у суспільстві.

В НВК здійснюється робота щодо реалізації вимог Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року  № 992, та програми правової освіти населення Корсунь-Шевченківського району, рекомендацій обласної та районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.
Виховна робота в НВК спрямована на виховання патріотизму, духовності, моральних цінностей учнів та на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону здоров’я», «Про охорону дитинства», «Про протидію торгівлі людьми», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», районної Програми правової освіти населення на 2011-2015 роки, Комплексної програми профілактики запобігання поширенню алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед населення, профілактики правопорушень серед дітей, соціальної програми розвитку дошкільної освіти до 2017 року, Державної Національної програми «Діти України», «Стоп Насильству!», «Освіта (Україна ХХІ століття)».

У НВК викладаються наступні правові дисципліни: «Правознавство» (практичний курс) - у 9 класі (вивчає 11 учнів), «Правознавство» (рівень стандарту) - у 10 класі (15 учнів). Загальна кількість учнів, які вивчають правові дисципліни становить 26 осіб. Об’єм курсу права становить 1 годину на тиждень. 
Молодшим школярам надаються початкові знання про норми поведінки під час вивчення курсу на вибір «Я і Україна», «Основи здоров’я», об’єм курсу 1 година на тиждень; «Правознавство», об’єм курсу 0,5 годин на тиждень, відповідно до діючих програм для учнів із ЗПР.


Педагогічний працівник, який викладає предмет правового спрямування має відповідну фахову освіту. Так, зазначений предмет викладає учитель історії та правознавства - Чорновіл Олександр Володимирович.
Чорновіл Олександр  Володимирович, 1967 року народження, має вищу педагогічну освіту, у 1995 році закінчив Український державний університет, за фахом – вчитель історії (диплом серія ЛБ № 003294 від 23.06.1995). На посаду вчителя історії призначений в 1988 році, на посаду вчителя історії та правознавства призначений наказом відділу освіти Корсунь-Шевченківської райдержадміністрації від 13.05.1993 № 58-К, стаж роботи 27 років. Кваліфікацію підвищував на курсах при Черкаському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників з 28.09. по 18.10.2011 року (свідоцтво ПК № 001893 від 18.10.2011).
Під час викладання правознавства на уроках вчитель використовує інтерактивні методи роботи, готує опорні конспекти, застосовує практичні задачі, ситуації, роботу в парах, групах, дискусії та інші сучасні форми роботи. Вчителем готуються розробки до кожного уроку, наприклад, запитання відповідь «Права та гарантії щодо працевлаштування молоді»; контролі «Моє доручення – мій обов’язок»; презентації, вікторини: «Що я знаю про Європейський союз», «Людина і закон»; гра «Ми і закон» тощо.
Рівень навчальних досягнень учнів з правових дисциплін відповідно до моніторингу, у 9 класах – 6,3 та 10 класах – 4,9 балів. Загальний середній бал по школі 5,6.
При з’ясуванні питання щодо результативності проведення правових олімпіад, конкурсів, вікторин, інших змагань встановлено, що під керівництвом вчителя історії та правознавства щороку учні беруть участь у конкурсах на правову тематику:«По алеї правових знань», де 2 місце зайняв учень 10 класу Смоляренко Н., «Зірки надросся» - 1 місце учнів 8 класу (дует) Чернилюк А. і Теліцина А., «Конкурс соціальних театрів» - 2 місце агітбригада школи, «Світ професій очима дітей» - 1 місце учень 8 класу Сідіченко Г., у Всеукраїнському конкурсі малюнків «Мої права» в 2014 році взяли участь Кобренюк В. та Матвієнко І.

У НВК створено кабінет історії та права де розміщено інформаційний стенд, який містить методичну літературу з правознавства: Конституція України, «Юридична енциклопедія», «Цікаве право», «Конституція України і основи правознавства в школі», «Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей», Основи правознавства: словник-довідник», «Правознавство: завдання для тематичного контролю», «Основи конституційного ладу України», Конвенція ООН з прав дитини, дидактичні матеріали з Основ Правознавства, «Формування правової культури особистості на засадах духовності», «Конституція і історія правознавства», «Цікаве право», «Моральне та громадське виховання», «Практикум з основ правознавства», «Тиждень з історії та правознавства в школі»; правові стенди: «Куточок правознавства», «Україна незалежна», «Українська революція», «Україна козацька»; журнал «Історія та правознавство». 
Також, в кабінеті права розміщені картотеки фахової, методичної, довідкової літератури, науково-історична, істерико-документальна, краєзнавча, суспільно-політична, художньо-історична, навчально-методична література, матеріали курсів історії України, портрети видатних історичних діячів, державна символіка України, карта України та карта «Черкащина», «Корсунщина».

Вчителем історії та правознавства Чорноволом О.В. розроблені матеріали до Тижнів правових знань, сценарій виховних годин, уроків «Захист від жорстокості та експлуатації», «Діти під охороною держави», «Україно - це твої символи», занять щодо розв’язання правових кросвордів та задач тощо.
 В НВК систематично проводяться Дні правових знань - один раз на місяць; Тижні права; Декади правових знань; Всеукраїнський тиждень права; шкільні конкурси «Подорож по алеї правових знань»; шкільний конкурс на кращі учнівські реферати та газети на правову тематику; акції «16 днів без насильства»; Тижні толерантності тощо.

Під час проведення Тижнів толерантності з учнями школи було проведено такі заходи: виставка малюнків-колажів «Толерантність врятує світ» (1-11 класи), «Ми різні, але ми - разом», години спілкування «Будьмо толерантними» (1-5 клас), «Гендерна рівність» (6-11 класи), виготовлення емблеми толерантності. Під час проходження акції «16 днів без насильства» з учнями школи провели опитування «Що я знаю про насильство», розглядали усні журнали «СНІД – не залишимось байдужими», проведено виставку малюнків «Маю право на…», переглянуто відеоролик «Про гендерну рівність».

 Особлива увага приділяється виконанню вимог Національної програми правової освіти населення, Програми правової освіти населення Корсунь-Шевченківського району, рекомендацій обласної та районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення. На виконання Програм та рекомендацій проводяться: Декада правових знань (до Міжнародного жіночого дня – 8 березня), Тиждень правових знань з нагоди річниці прийняття Конституції України, Тиждень права з нагоди Дня юриста  - 8 жовтня та Тижня права до Дня прав людини (10 грудня) в рамках проведення Всеукраїнського тижня права.
Наприклад, з 07.10. по 11.10.2013 року в НВК було проведено Тиждень права з нагоди Дня юриста, під час якого було здійснено виставку юридичної літератури, позакласний захід «Я – дитина, я теж маю права» (8-11 кл.), обговорено відеофільм «Права дитини», бесіди по класах «Проблема насильства в сім’ї та жорстокості неповнолітніх».

Під час проведення Всеукраїнський тиждень права з 08.12. по 12.12.2014 року класними керівниками та вчителем правознавства було проведено виховний захід «День прав людини», виставка малюнків, правовий ринг, гра-конкурс «Права дитини», виставку літератури з питань правового виховання, акція «Мої права», рейд-огляд «Діти вулиці», відеофільм «Станція призначення - Земля» та інше.

У період з 03.03. по 14.03. 2014 та 02.03 по 10.03.2015 року проведено Декади правових знань, під час яких бібліотекарем оформлено та презентовано  виставку літератури, присвяченої проблематиці прав людини та літератури з питань запобігання насильства, виставку стінгазет, присвячених Дню 8 березня, проведено казкову вікторину «Захист прав дитини – це перш за все завдання держави!» (4-6 кл.), переглянуто та обговорено відеофільм «Права дитини» (5-7 кл.), виставка колажів на тему: «Стоп насильству» (3-11 кл.), бесіди по класах «Хочу» і «не можна», «не хочу» - і «треба», «Про шкідливість наркоманії», анкетування учнів «Я і мої права» (8-11 кл.), зустріч з дільничним інспектором, диспут «Торгівля людьми. Чи є це злочином проти людства?», години спілкування «Будинок наших взаємин» (1-4 кл.), «Конституційні обов’язки громадян України» (5-11 кл.), «Наша Надія», «Жінки, які змінили світ», інформаційний час «Права жінок та дітей в Україні, протидії насильству в сім’ї» (5-11 кл.), концертна програма «Жінка – берегиня роду людського» тощо.

Кожна третя середа місяця проводяться Дні правових знань. Згідно планів, у ці дні, проводилися бесіди на правову тематику, турнір знавців хороших манер, конкурси, виховні години, робота кінолекторію - «Алкоголь, куріння», зустріч-бесіда «Гендерна рівність - це актуально», «Жити за законами совісті», «Ми і наші вчинки», «Що таке алкоголь, і чим він небезпечний?», «Поговоримо про шкідливі звички», брейн-ринг для старшокласників – «Мої права», конкурс плакатів «Ми - за здоровий спосіб життя», «Ні! Шкідливим звичкам!», анкетування учнів: «Чи знаєш ти свої права?» «Моя майбутня професія», «Молодь і протиправна поведінка», учнівська конференція «Дотримання моральних норм – запорука культурної особистості», круглий стіл: «Правова відповідальність» (8-11 класи), рольова гра: «Захист прав у нашій державі»(5-8 кл.), прес-конференція – «Як ви розумієте поняття «свободи і відповідальності».

У НВК заснована шкільна інформаційно-пізнавальна газета «Чисті джерела», на сторінках якої кореспонденти прес-центру висвітлюють різні погляди учнів на ту чи іншу ситуацію, проблему, проведені заходи, наприклад: «Що потрібно знати про права і обов’язки», «Конвенція ООН про права дитини», «Ти маєш право», «Служба допомоги», «Пам’ятайте, Вас не залишать з бідою». Газета виходить 1 раз в місяць.

На належному рівні організовано роботу щодо проведення правоосвітніх та правовиховних заходів. Класними керівниками систематично проводиться робота по превентивному вихованню учнів: години спілкування на теми: «Обов’язки учнів. Правила поведінки в школі» (1-4 кл.), «Правопорушення» (5-11 кл.), «Основні права і обов’язки громадян. Декларація прав людини» (1-4 кл.), «Перше і останнє знайомство з Кримінальним кодексом України» (6-11 кл.), «Чесність і справедливість» (1-5 кл.), «Пустощі і кримінальна відповідальність» (6-11 кл.), «Що таке закон і хто його виконує» (1-4 кл.), «Права та обов’язки дитини. Поняття гідності» (5-7 кл.); бесіди: «Закон і ми» (8-11 кл.), «Мої права» (5-7 кл.), «Вчимося жити в правовій державі» (2-4 кл.), «Жорстокість і насилля» (5-7 кл.), «Захистіть нас від жорстокості і від тих, хто з нами погано поводиться» (2-4 кл.), перегляд тематичних відеофільмів тощо.
До співпраці залучається  кримінальна міліція у справах дітей РВ УМВС України в Черкаській області, служба у справах дітей, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сільські ради, громадські організації, районне управління юстиції.  

3. Профілактика правопорушень та робота з батьками.

У перспективних планах на 2012-2017 роки, річних планах, планах класних керівників, вихователів, соціального педагога сплановані заходи з правового виховання та профілактики правопорушень.
Робота Ради профілактики правопорушень (далі – Рада) здійснюється у відповідності до річних планів роботи (на відповідний навчальний рік). План роботи Ради профілактики правопорушень на 2013-2014 навчальний рік затверджений директором НВК 01.09.2013, на 2014-2015 навчальний рік, затверджений директором 02.09.2014. Засідання Ради проводяться щомісяця та щосеместрово, основними напрямками роботи якої є організаційно-правові заходи; профілактика правопорушень, злочинності, СНІДу та наркоманії; інформаційно-освітні заходи; сприянні сім’ї і школі; робота батьківського всеобучу.
Рада профілактики правопорушень серед неповнолітніх діє на підставі положення, затвердженого наказом від 15.09.2014 № 101 та погодженого головою профспілкому від 16.09.2014 року. До членів Ради входять директор, вчитель історії та правознавства, старшокласники, батьки. Рада являється складовою частиною системи шкільного самоврядування.
Метою Ради є формування правової культури та позитивної мотивації серед дітей. 
У ході проведення засідань здійснюються бесіди з батьками, заслуховуються класні керівники та учні, які порушують Статут школи. 

Питання стану роботи з профілактики та запобігання правопорушень, злочинів постійно розглядаються на нарадах при директорові, на засіданнях методичних об’єднань класних керівників, на класних батьківських зборах. Затверджений План роботи школи з профілактики правопорушень та бездоглядності на 2014-2015 навчальний рік. Ведуться протоколи, а також плани роботи громадського інспектора з охорони дитини. 

Слід зазначити, що на внутрішньо-шкільному обліку перебувають 5 учнів: Ленда Л., Ленда І. (с. Нехворощ), Панченко О. та Панченко А. (с. Ситники), Андрєєв М. (с. Моринці). Спільно з сільськими головами проводяться рейди-перевірки даних сімей. Сформовано особові справи дітей, які перебувають під педагогічною опіку, де міститься інформація про дитину, батьків (опікунів), проведені заходи з дитиною та сім’єю. 
НВК практикує надання матеріальної допомоги багатодітним сім’ям у вигляді безкоштовного харчування.
Учнів, які б притягувались до кримінальної та адміністративної відповідальності немає.
Ведеться журнал відвідування учнями навчальних занять, у якому  фіксується кількість присутніх і відсутніх учнів, досліджуються питання пропуску  занять, в разі необхідності проводиться профілактична робота.

В НВК працює соціальний психолог, який приїздить в НВК з районного центру дитячої та юнацької творчості м. Корсунь-Шевченківський. Здійснюється соціальний та психологічний супровід дітей, вчителів і батьків у аспекті діагностики, профілактики розвитку соціально-психологічної освіти, консультування. Основна мета – здійснення соціальної адаптації та формування активної життєдіяльності.

Педагогічними працівниками проводиться робота з підвищення рівня правових знань батьків, налагодження соціальних зв’язків.
Правове виховання батьків у НВК здійснюється відповідно до плану роботи НВК на відповідний навчальний рік та у межах батьківського лекторію, на конференціях адміністрацією школи, проводяться дні відкритих дверей. Здійснюється робота Кабінету батьківського всеобучу, в ході роботи якого проведено індивідуальне консультування для батьків, діти яких схильні до правопорушень, на тему «Як допомогти дитині організувати дозвілля?», «Виховання культури поведінки», «Як запобігти появі шкідливих звичок», «Телебачення і діти», «Чому дитина погано вчиться?», «Формування гігієнічних навичок дітей у сім’ї», «Вплив комп’ютера на здоров’я дитини», «Проблеми насилля в сім’ї», «Інтернат: за і проти», підтримується зв'язок з родинами, в яких виховуються «важкі» учні, проводяться бесіди з молодими батьками на теми: «Організація режиму дня школяра», «Спілкування в родині», «Заохочування й покарання дітей у родині», організовується робота батьківського всеобучу з правових питань, залучаються до цієї роботи працівники правоохоронних органів.

Загальношкільні батьківські збори проводяться 2 рази на рік із залученням фахівців: лікарні, кримінальної міліції у справах дітей, служби у справах дітей, РЦСССДМ тощо.

Класні батьківські збори проводяться 4 рази на навчальний рік (у разі потреби частіше). Так, протягом 2013-2014, 2014-2015 навчальних років проведено батьківські збори на теми: «Проблема батьків і дітей», «Батьки - первинні вихователі дитячої душі», «Як досягти того, щодо стати потребою дитині», «Виховання в родині», «Батьківський авторитет – могутня сила виховання», «Про стан навчально-виховної роботи», «Як запобігти розвитку егоїзму та жорстокості», «Спілкування наших дітей».


Протягом 2012-2013, 2013-2014 навчальних років щомісячно проводяться Дні відкритих дверей, де батьки мають змогу відвідати навчальні заняття сво¬їх дітей та взяти участь у виховних заходах, які проводилися в цей день.

У НВК здійснює свою роботу Учнівське самоврядування план якого затверджений директором НВК і погоджений заступником директора з виховної роботи, згідно нього діють такі комісії: 
-    навчальна; 
-    цікавих справ; 
-    трудових справ; 
-    фінансова; 
-    дисципліни та порядку; 
-    по роботі з молодшими школярами. 
Учнівське самоврядування виховує в учнів ініціативність, самодисципліну, активність, відповідальність та організаторські здібності.
В плані роботи чітко розроблені напрями діяльності комісії, ведуться протоколи засідань Учкому. До кожного комісії закріплені класні керівники.
За ініціативою учнівського самоврядування в НВК проходять конкурси «Кращий клас року», «Учень року», «Найкращий читач», «Стан підручника». Вони дають можливість учням проявити свої кращі риси, сприяють зниженню правопорушень, зменшується кількість конфліктів, зростає рівень вихованості учнів. Розроблено та затверджено директором План засідань самоврядування, де  передбачено заходи: участь в конкурсах, попередження правопорушення у школі, з охорони дитинства, морально-правове виховання учнів школи. Засідання відбувається 1 раз на місяць.
Старшокласники активно беруть участь у житті НВК. Систематично проводять рейди «Урок», «Перерва», «Дозвілля», «Огляд підручників», «Підліток», за результатами чергування класи висвітлюють інформацію в рейтингу активності. 

4. Робота шкільної бібліотеки.

Діяльність Моринської бібліотеки спрямована на вивчення читацьких інтересів учнів та формування культури читання.
Основні завдання шкільної бібліотеки:
-   виховання в учнів поваги до державної символіки, Конституції, свідомого ставлення до обов’язків людини та громадянина;
-    виховання в учнів загальнолюдських цінностей, гуманізма, милосердя, духовності, естетичної, правової, трудової, економічної культури, здорового способу життя;
-     виховання у читачів культури читання;
-     виховання шанобливого ставлення до книги;
-     інформаційне забезпечення навчального процесу.

У бібліотеці створено читальну залу з книжковим фондом художньої, науково-публіцистичної літератури, довідників, словників, енциклопедій, періодичних дитячих видань.

Учні школи мають вільний доступ до мережі Інтернет та електронної нормативної бази.

Бібліотекар сприяла створенню класних бібліотечок, умов для проведення бібліотечних уроків, різноманітних заходів навчально-виховного характеру.

Загальний фонд підручників у бібліотеці НВК становить 2856 примірників, в тому числі правової літератури – 48.
Бібліотека містить підручники: «Правознавство» (10 клас), за редакцією Гавриш С.Б., Суткового В.Л., Філіпенка Т.М., 2010 рік видання (18 примірників); «Правознавство» (9 клас) за редакцією Котюк І.І., Палійчук Н.Й., «Навчальна програма для ЗОШ», Київ, 2010 рік (15 примірник), «Правознавство. Практичний курс» (9 клас), Пометун О.І., Ремех Т.О., - Київ, «Літера ЛТД», 2012 рік (15 примірників).

Шкільна бібліотека забезпечена літературою: «Права дитини. Робочі зошити», «У школі росте дитина», «Правова енциклопедії школяра», «Корупція та відповідальність за корупційні дії», «Організація роботи з охорони праці», «Правовий захист праці вчителя», «Гуманне ставлення до дитини», «Сімейне виховання дошкільника», «Конвенція ООН про права дитини»; журналами: «Основа шкільної бібліотеки», «Нова доба», «Нова молодь», «Корсунь»; методичні рекомендації районного управління юстиції. 

Щороку з квітня по травень в бібліотеці проводиться аналіз придатних для використання підручників і посібників бібліотечного фонду НВК. Відповідно до наказів директора проводиться інвентаризація бібліотечних фондів підручників.

Робота бібліотеки планується у відповідності до річного плану роботи НВК на відповідний навчальний рік, який, поряд з іншими, містить розділ «Робота шкільної бібліотеки», відповідно до яких плануються: масові заходи з популяризації літератури, проведення заходів, спрямованих на підвищення якості навчально-виховного процесу, робота з читачами (проведення виховних годин, диспутів, годин спілкування, тематичних виставок, бібліотечних уроків, зокрема: «Правова культура учнів» (з елементами гри), взаємодія шкільної бібліотеки з педагогічними працівниками (оформлення книжкових виставок, проведення спільно з класними керівниками вікторин («Конституція України»). Здійснюється місячне планування роботи бібліотеки.

Бібліотекар систематично бере участь у проведенні тижнів правових знань, днів права і толерантності (кожен третій тиждень місяця) та інших правоосвітніх заходів. В приміщенні бібліотеки оформлено стенд: «Державна символіка». Шкільний бібліотекар постійно проводить виставку правової літератури «Правові знання – школярам, батькам». 

Робота бібліотекаря відзначена грамотами обласного та районного рівнів.
Бібліотека визнана кращою в районі, відзначена грамотою Головного управління освіти і науки облдержадміністрації за участь в акції «Живи, книго!».

Висновок

Матеріал, представлений у даному посібнику, може бути використаний у практичній роботі методистами, вихователями, соціальними педагогами, працівниками шкільних бібліотек та вчителями шкіл з метою проведення правовиховної роботи в навчальному закладі. 
    Для використання в роботі наведено додатки проведення  турніру юних правознавців, КВК та бесіди на правову тематику.

Вхід на сайт

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz